รายงานแผ่นดินไหว

รายงานแผ่นดินไหว
รายงานแผ่นดินไหววันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยา ดูแผนที่คลิกไอคอนเลยค่ะ "

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

กองทุนเพื่อความมั่งคั่ง เพื่อใคร?
เงินในคลังหลวง นำไปใช้ได้หรือไม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะตั้งกองทุนเพื่อความมั่งคั่ง จะเอาเงินมาจากไหน?

เป็นเรื่องที่ไม่เห็นจะยากเย็นอะไรที่จะบอกเลย แต่วันนี้สังคมยังสงสัยว่าเอาเงินจากไหนมาตั้ง ทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงตอบได้ไม่ชัดเจน

กองทุนเพื่อความมั่งคั่ง จะดำเนินการอะไร เพื่อให้มั่งคั่ง นั่นเป็นรายละเอียดที่ต้องชี้แจงต่อสังคม หลังจากชี้แจงว่านำเงินทุนมาจากไหน

และหากจะให้กระจ่างแจ้ง จริงๆแล้ว ต้อง ชี้แจงสังคมก่อน ว่ากองทุนมั่งคั่ง มีเป้าหมายและวิธีการใดในการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้มองเห็นความเป็นไปได้ ความเสี่ยงที่มี และที่สำคัญที่สุด แนวคิดนี้ต้องได้รับการกลั่นกรองโดยคณะทำงานมารอบหนึ่งแล้วอย่างรอบครอบ แล้วจึงค่อยชี้แจงต่อสังคม

สังคมยังจำโครงการ อีลีดการ์ด ได้ หนึ่งล้านบัตร บัตรละล้าน ได้รายได้ หนึ่งล้านๆ ฟังดูแล้วง่ายจัง วิธีหาเงิน ผลที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นอย่างไร โครงการนี้ไม่ประสบผลสำเร็จ คณิตศาสตร์จึงไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะ? แล้วผู้ใดรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของโครงการนั้น


ผมจะบอกว่า กองทุนเพื่อความมั่งคั่งของประเทศไทยมีอยู่แล้ว แต่หนึ่งในความมั่งคั่งบัดนี้ไม่ได้อยู่ในสถานะเพื่อความมั่งคั่งของประเทศไทยแล้ว

ปตท การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย เมื่อคราเป็นรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลไม่มีความสามารถบริหารให้มั่งคั่งได้ จนต้องแปรรูป ไม่เป็นความมั่งคั่งของเอกชน ในรูปแบบ บริษัทมหาชน นี่ละครับผลแห่งความสำเร็จ หรือล้มเหลวในการบริหารงานโดยภาครัฐ ในการบริหารเงินภาษี และทรัพย์สินส่วนรวมของประเทศ

ปตท กฟผ การบินไทย กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตร กรมที่ดิน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษา สถาบันวิจัยแห่งชาติ กระทรวงทรัพย์

เหล่านี้คือ กองทุนแห่งความมั่งคั่ง แห่งประเทศไทย

บริหารจัดการอย่างไร

งานหลัก เป้าหมายของ คณะรัฐบาลทุกชุดต้องกระทำ คือเรียกพลังแผ่นดินกลับคืนมา อย่างเช่น ยุคสมัยรัตนโกสินตอนต้น ที่ขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวาง คือสำนึกที่คณะรัฐบาลทุกชุดต้องมีอย่างสูงในการเป็นผู้บริหารประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพ ภาครัฐ คืองานหลักที่รัฐบาลทุกชุดต้องกระทำจริงจัง ก่อนขยับไปทำสิ่งอื่น


ความล้มเหลวของ อเมริกา ยุโรป เป็นความล้มเหลวโดยแท้จริงหรือ เป็นภาพลวงตา
ความไร้ความสามารถของประเทศกำลังพัฒนา เกิดเพราะอะไร


อเมริกา ยุโรป มีทรัพยากรสำคัญเป็นทุนสำรองที่ประเมินค่าไม่ได้ คือ ความรู้ในวิทยาการต่างๆ ทุกแขนง
ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายมีทุนสำรองที่มีปริมาณจำกัดและจะต้องหมดไป คือ ทรัพยากรธรรมชาติ

หากทรัพยากรธรรมชาติในประเทศต่างๆหมดลง ความมั่งคั่ง ก็หมดลงไปด้วย


รัฐบาลประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้มีที่มาที่พร้อมสำหรับบริหาร ไม่ได้รับการคัดกรอง ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อให้ได้ผู้นำที่ใช่ที่ประเทศต้องการ คนนับล้านคน แต่ไม่ได้สร้างโอกาส ไม่ได้สร้างวิธีการ ไม่ได้สร้างการเตรียมการ เพื่อให้ได้ผู้นำ เพื่อให้ได้คณะทำงาน ที่ใช่สำหรับบริหารประเทศ เพื่อประชาชน นับล้านคน

กลับมาที่ประเทศไทย ไทยปลูกข้าว ด้วยวิวัฒนาการที่ต่ำ ชาวนาจนถาวร พ่อค้าคนกลางค้าข้าวรวย ถึงเวลา ต้องจัดตั้งกองทุนเพื่อความมั่งคั่งของชาวนา

ไทยขายข้าวได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก ข้อมูลเมื่อปี 51 ไทยส่งออกข้าว 9.4 ล้านตัน มูลค่า 1.8 แสนล้านบาท คิดเป็น 2 % ของผลิตภัณมวลรวม ข้อมูลปี 54 ผลิตภัณน์มวลรวมประเทศไทย 9 ล้านล้านบาท

กองทุนมั่งคั่งเพื่อชาวนาไทย เป้าหมาย ดึงกำไรจากการค้างข้าวมูลค่า 1.8 แสนล้าน กลับคืนสู่ชาวนาไทยทั่วประเทศ 3.7 ล้านคน


คิดกำไร 25% เท่ากับมี กำไร 45,000 ล้าน เฉลี่ย ขายข้าวได้ตันละ 20,000 บาท
วันนี้ชาวนา ขายข้าวได้ ตันละเท่า?

ราคารับซื้อจากโรงสี ต่อตัน


ชนิดข้าวเปลือก
เจ้า
ข้าวเปลือก ณ ความชื้น
(ความชื้นไม่เกิน 15%)
ข้าวเปลือกหอมมะลิ สีได้ต้นข้าว 42 กรัมขึ้นไป
13,000-14,000
ข้าวเปลือกหอมมะลิ สีได้ต้นข้าว 40 กรัมขึ้นไป
12,000-13,000
ข้าวเปลือกหอมมะลิ สีได้ต้นข้าว 38 กรัมขึ้นไป
11,000-12,000
ข้าวเปลือกหอมมะลิ สีได้ต้นข้าว 36 กรัมขึ้นไป
10,000-11,000
ข้าวเปลือกเหนียว 10 % เมล็ดยาว
8,500-8,800
ข้าวเปลือกเหนียวนาปรัง กข.10
9,800-10,000Item
3 Aug 11
10 Aug 11
17 Aug 11
24 Aug 11
31 Aug 11
Thai Hom Mali Rice Grade A (52/53)
1152
1144
1148
1148
1141
Thai Hom Mali Rice Grade A (53/54)
1099
1092
1096
1096
1089
Thai Hom Mali Broken Rice A.1 Super
509
522
535
558
555
Thai Pathumthani Fragrant Rice
801
796
815
851
862
White Rice 100% Grade B
567
563
582
617
596
White Rice 5%
550
547
565
600
578
White Rice 25%
506
508
521
546
534
White Broken Rice A.1 Super
457
464
472
490
487
White Glutinous Rice 10%
1067
1060
1063
1063
1056
Parboiled Rice 100%
554
563
617
617
613
Unit : U.S. Dollars per metric ton ( milled rice basis ), F.O.B. prices
NQ = No Quote
Remark : FOB Prices quoted include a single white woven polypropylene (PP) bag each of 50 kg.

ราคาส่งออก

ข้าวหอมมะลิ ตันละประมาณ 34,230 บาท (1,141 US$)
ข้าวทั่วไปเฉลี่ย ตันละ 17,100 บาท (570 US$)

ปริมาณการขายข้าวชนิดต่างๆ


1.1 Total Export Quantity of White Rice by General Exporters and Government 2010
Unit : Metric Tons
Month
W.R.
100%
W.R.
5%
W.R.
10%
W.R.
15%
W.R.
20-25%
W.R.
35%-mix
W.R. A
Brok.
Glut.
Rice
Boiled
Rice
Cargo
Rice
Total
(MT)
Value
(Baht)
Jan
91,526
76,340
712
650
91,106
3,498
23,318
25,491
210,025
3,240
525,904
9,531,555,306
Feb
32,533
116,859
503
285
105,481
2,751
14,677
29,067
211,866
3,143
517,165
9,242,180,202
Mar
44,769
78,564
597
221
135,633
2,390
14,020
24,131
186,897
18,515
505,737
8,807,934,404
Apr
78,445
73,719
1,054
467
46,204
7,155
10,091
26,537
168,737
8,626
421,037
7,094,946,277
May
78,208
74,351
1,531
65
70,724
4,378
10,334
20,538
252,594
10,388
523,111
8,077,449,509
Jun
81,551
27,834
1,654
137
23,611
4,764
16,035
22,348
225,141
4,462
407,537
6,297,159,552
Jul
48,860
73,404
1,640
394
22,960
7,093
15,331
21,418
319,453
4,588
515,140
7,570,541,745
Aug
44,699
69,318
1,902
853
1,360
7,048
16,449
10,400
272,803
729
425,562
6,398,645,837
Sep
31,548
170,192
5,683
6,385
6,364
20,398
25,225
14,205
352,665
1,729
634,395
9,451,298,548
Oct
34,535
181,405
1,282
3,045
2,073
10,140
13,249
18,145
415,218
3,733
682,824
10,401,222,194
Nov
63,828
227,255
5,440
4,465
3,086
42,448
17,054
14,997
307,405
12,311
698,290
10,550,230,500
Dec
193,855
258,711
2,283
1,161
9,450
30,738
15,210
27,935
246,929
6,025
792,297
12,614,836,901
Total
824,357
1,427,953
24,282
18,127
518,053
142,802
190,991
255,215
3,169,732
77,488
6,648,999
106,038,000,974
Remark : Export figures of Total White Rice include export figures of Thai Pathumthani Fragrant Rice, but do not include export figures of Thai Hom Mali Rice.
1.2 Export Quantity of Thai Pathumthani Fragrant Rice by General Exporters 2010
Unit : Metric Tons
Type
Prime Quality
Superb Quality
Total
(MT)
Value
(Baht)
Month
W.R.
100%
W.B.R
A1
Ex Sup
W.B.R
A1
Super
Cargo
Rice
W.R.
100%
W.R.
5%
W.R.
10-15%
W.B.R
A1
Ex Sup
W.B.R
A1
Super
Cargo
Rice
Jan
455
8
20
7,528
272
22
105
12
1,367
9,788
279,169,376
Feb
182
9,153
86
475
500
1,117
11,514
299,564,555
Mar
775
14,087
186
43
89
24
674
15,878
404,344,367
Apr
1,148
14,366
202
206
191
1,069
17,182
405,868,824
May
533
10,284
218
222
128
3
1,819
13,207
304,584,617
Jun
97
12
12
225
11,008
244
43
131
8
2,271
14,050
334,276,336
Jul
60
1,475
10,539
366
8
101
1,806
14,354
328,952,709
Aug
20910,24924738718411,275277,935,907
Sep
2569,4162392,7434887313,575332,498,185
Oct
2337,856230431,5869,948247,584,599
Nov
40
7,465
215
3,250
10,970
273,777,042
Dec
461
1,400
14,253
413
155
48
2,657
19,387
482,447,808
Total
4,449
20
32
3,100
126,204
2,918
6,572
1,717
696
15,421
161,128
3,971,004,326

* Remark : Quantity of Thai Pathumthani Fragrant Rice is include in Quantity of Total White Rice.
1.3 Export Quantity of Thai Hom Mali Rice by General Exporters 2010
Unit : Metric Tons
Month
W.R.
100% A
W.R.
100% B
W.R.
100% C
W.R.
100%
Special Mix
W.R.
5%
W.R.
10%
W.R.
15%
W.R.A.
Broken
Extra
W.R.A.
Broken
Super
Cargo
Rice
Total
(MT)
Value
(Baht)
Jan
3,684
118,964
9,353
3,996
2,361
555
1,308
4,118
36,125
2,909
183,373
5,217,937,369
Feb
1,576
95,705
6,944
2,807
2,096
297
744
10,647
52,075
2,468
175,360
4,649,748,289
Mar
3,166
124,417
7,569
5,042
2,791
268
2,891
9,742
52,147
5,008
213,042
5,859,262,664
Apr
1,739
102,430
3,921
3,596
1,765
411
1,998
7,307
28,320
2,569
154,056
4,294,781,378
May
535
89,254
5,363
3,198
1,443
368
673
6,191
56,551
2,513
166,088
4,110,426,691
Jun
3,329
113,538
8,342
4,065
1,569
372
879
11,996
57,409
3,308
204,806
5,053,415,977
Jul
1,658
89,850
7,177
4,107
1,881
749
1,099
11,871
43,104
2,509
164,005
4,072,126,070
Aug
1,772107,9664,9204,5052,3146521,4558,92823,1561,976157,6444,395,575,447
Sep
224113,2757,1206,2381,3961,9707168,35258,5001,950199,7415,019,042,505
Oct
1,261125,1787,6774,4469841,3652397,57055,6281,843206,1915,277,176,253
Nov
1,799
159,985
8,117
3,976
1,288
1,865
341
18,373
56,099
1,996
253,839
6,664,736,191
Dec
1,309
186,442
8,739
4,035
2,016
1,855
374
7,917
55,526
5,136
273,350
7,460,205,488
Total
22,053
1,427,004
85,242
50,011
21,906
10,726
12,716
113,011
574,641
34,186
2,351,494
62,074,434,323
Source : Board of Trade of Thailand
Last updated : January 21, 2011 
Remark : Above statistics not include border trade.
Export quantity by destination 2010 (Imports countries)

ชาวนาในฐานะผู้ผลิตต้องแบกภาระ ทุกอย่าง ทำนาไม่คุ้ม ค่าปู่ย ค่ายา ค่าเช่านา เบียดบังไปหมด กำไรในการค้าข้าว ตกอยู่กับโรงสีข้าว

กองทุนชาวนาไทยมั่งคั่ง เกิดขึ้นได้โดย ทำให้ชาวนามีโรงสีข้าว และส่งออกข้าวเอง ชาวนา 3.7 ล้านคน ต้องมีโรงสีข้าวทุก อำเภอ ต้องมีไซโลเก็บข้าว ต้องมีความสามารถส่งออกได้
แปลงกำไร 45,000 ล้านต่อปี ให้เป็นของชาวนา ชาวนาไทยมั่งคั่งแน่นอน และนี้คือสิ่งที่ควรต้องทำ รัฐต้องคิด สส ต้องคิด ให้ชาวนา 3.7 ล้านคน ในฐานะผู้ผลิต


แล้วจะย้อนไปสู่กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ ต้องมองไปที่ ปตท

ปตท ถูกจัดเป็นกิจการใหญ่เป็น อันดับ 155 ของ 500 กิจการใหญ่ของโลก

ปตท มั่งคั่งแน่นอน บริหาร ปตท แตกลายออกไปจากทุน โดยเพิ่มสัดส่วนของรัฐเป็น 70%

เพื่อให้ ปตท เป็นจุดเริ่มกองทุนมั่งคั่งแห่งชาติ ญี่ปุ่นต้องถ่ายทอดเทคโนโยลีผลิตรถยนต์ให้ไทย
อุตหาหกรรมอิเลคโทรนิค ต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตออกแบบให้ไทย

ปตทต้องเข้าพัฒนาการศึกษาการวิจัยร่วมกับสถานศึกษา และหน่วยงานวิจัยอย่างมีเป้าหมาย เพื่อการมีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง

ดึง กฟผ เข้า สู่ กองทุนมั่งคั่งแห่งชาติ สองพลังงาน ขยายงานไปเป็นส่วนร่วมพัฒนา ประเทศด้อยพัฒนา อีกหลายร้อยประเทศทั่วโลก อย่างมีธรรมมาภิบาล จะได้ช่วยโลก โดยมีรายได้เข้าประเทศ ด้วย

คิดอย่างนี้ทำอย่างที่ว่ามา กองทุนแห่งชาติมั่งคั่ง โลกด้อยพัฒนาก็ได้รับอนิสงในการพัฒนาที่ถูกต้อง ช่วยประชากรโลกในประเทศนั่นๆได้อีกมหาศาล


รวย หมื่นล้าน รวยคนเดียวจะมีประโยชน์อะไร กิเลสทางร้าย กอบโกยสะสม ไม่มีประโยชน์ต่อโลก
สร้างกิเลสทางดี มุ่งช่วยเหลือแบ่งปันโอกาสจากโอกาสที่มีมากกว่าคนอื่น แบ่งปันความสูขให้ประชากรโลกที่ขาดโอกาส โลกย่อมสงบสุข เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรคิด ช่วยเหลือกัน มากกว่าเบียดบังเพื่อประโยชน์ตนเองอย่างไม่รู้จักพอ

หวังว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะได้อ่านบทความนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Newsreel

Loading...

สวัสดีปีใหม่ 2558